Uzávierka: 15. február 2018
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

V programe “Gesto pre mesto” podporí Raiffeisen banka projekty, ktoré sú prospešné svojmu okoliu a poslúžia na zlepšenie života nás všetkých.

Prioritným zámerom v tomto ročníku je podporiť projekty na zlepšenie okolia žiadateľov v oblasti skvalitnenia prírodného a sociálneho prostredia.

Spomedzi prihlásených projektov v jednotlivých mestách bude v spolupráci s odborníkmi vybratých 5 projektov. O konečnom víťazovi rozhodne verejnosť v online hlasovaní.

Projekty je potrebné zaregistrovať najneskôr do 15. februára 2018 prostredníctvom elektronického formuláru.

Ostatné potrebné informácie o programe si pozri TU.

Zdroj: Raiffeisen banka