Uzávierka: 15. február 2019
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Grantový program “Gesto pre mesto” poskytuje žiadateľom efektívnu príležitosť prispieť k zlepšeniu života vo svojom meste. Preto aj tentokrát podporí projekty, ktoré sú prospešné svojmu okoliu a poslúžia na zlepšenie života nás všetkých.

V najnovšom ročníku programu sa jeho prvá časť, ktorá sa uskutoční v priebehu mesiacov január – marec, zameria na projekty slúžiace na  skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia.

Spomedzi prihlásených projektov v jednotlivých mestách bude v spolupráci s odborníkmi vybratých 5 projektov. O konečnom víťazovi rozhodne verejnosť v online hlasovaní.

Projekty sa prihlasujú najneskôr do 15. februára 2019 a to prostredníctvom formulára, informácie o programe si môžeš pozrieť TU.

Zdroj: Raiffeisen banka