Uzávierka: 15. august 2019
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Raiffeisen banka sa v aktuálnej edícii svojho grantového programu “Gesto pre mesto” zameria na projekty v oblasti rozvoja telesnej kultúry a športu, ktoré zároveň zlepšia život nám všetkým.

Preto v jeho rámci podporí:

  • deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku
  • deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť
  • organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí určených pre deti a mládež
  • súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite
  • materiálno-technické vybavenie

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 15. august 2019.

Všetky potrebné informácie o programe si môžeš prečítať TU.

Zdroj: Raiffeisen