Uzávierka: 15. november 2019
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Raiffeisen banka sa v aktuálnej edícii svojho grantového programu “Gesto pre mesto” zameria na projekty na zlepšenie svojho okolia v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, ktoré zároveň zlepšia život nám všetkým.

Preto v jeho rámci podporí:

  • organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia
  • prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite
  • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín)

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulárdeadline pre ich registráciu je 15. november 2019.

Všetky potrebné informácie o programe si môžeš prečítať TU.

Zdroj: Raiffeisen