Uzávierka: 15. február 2020
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Grantový program “Gesto pre mesto” poskytuje žiadateľom efektívnu príležitosť prispieť k zlepšeniu života vo svojom meste. Preto aj tentokrát podporí projekty, ktoré sú prospešné svojmu okoliu a poslúžia na zlepšenie života nás všetkých.

V tomto ročníku programu vo svojej prvej fáze zameria na projekty slúžiace na skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia.

Spomedzi prihlásených projektov v jednotlivých mestách bude v spolupráci s odborníkmi vybratých 5 projektov. O konečnom víťazovi rozhodne verejnosť v online hlasovaní.

Projekty je potrebné zaregistrovať najneskôr do 15. februára 2020 a to prostredníctvom nasledovného  formulára.

Všetky potrebné informácie o programe si môžeš pozrieť TU.

Zdroj: Raiffeisen banka