Uzávierka: 15. máj 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Grantový program “Gesto pre mesto” poskytuje žiadateľom efektívnu príležitosť ako prispieť k zlepšeniu života vo svojom meste. Obdobie mesiacov apríl – jún je tentokrát v rámci programu zamerané na tému Vzdelávanie”.

Je preto možné žiadať o príspevky na:

  • aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania predmetu
  • jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na obohatenie vyučovacieho procesu
  • obnovu a zveľadenie priestorov škôl na zlepšenie vyučovacieho procesu
  • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji

O tom, ktoré projekty budú po uskutočnení nominácií aj reálne podporené rozhodne prostredníctvom online hlasovania široká verejnosť.

Projekty sa prihlasujú prostredníctvom online formuláru, deadline pre prihlasovanie je 15. máj 2017.

Podrobnejšie informácie o programe sú tu.

Zdroj: Raiffeisen banka