Uzávierka: 30. apríl 2018
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti vzdelania, športu alebo kultúry. Našu pomoc investujeme do budúcnosti mladých, šikovných ľudí a tým aj do Slovenska”

Nadácia M-MARKET realizuje grantový program “Hľadáme teba” v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu. V centre  pozornosti programu stojí podpora talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory.

V mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš budú v jeho rámci podporené mimovládne organizácie a kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby a školy, ktoré sa rozhodnú prispieť k vytváraniu prostredia pre individuálny rozvoj talentovaných mladých ľudí.

Deadline pre prihlasovanie projektov je 30. apríl 2018, všetky potrebné informácie o grantovom programe nájdeš TU.

Zdroj: Nadácia M- Market