Uzávierka: 11. apríl 2019
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Aj v 11. ročníku programu “Hlavička 2019” podporí Nadácia SPP ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.

Program je určený študentom práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied a medicíny. Podmienkou získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru.

V jeho rámci budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže a výskumné pobyty v rámci sveta, realizované do konca roku 2019.

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 11. apríl 2019.

Podrobnosti o programe nájdeš v odkaze, alebo TU.

Zdroj: Nadácia SPP