Uzávierka: 6. január 2020
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

V poradí už po 12. krát podporí Nadácia SPP v rámci svojho štipendijného programu “Hlavička” ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.

Program je určený študentom práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied a medicíny. Podmienkou získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať nad rámec bežného štúdia.

V jeho rámci budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže a výskumné pobyty v rámci sveta, realizované do konca novembra 2020.

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulárdeadline pre ich registráciu je 6. január 2020.

Podrobnosti o programe nájdeš v odkaze, alebo TU.

Zdroj: Nadácia SPP