Uzávierka: 30. jún 2019
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

Grantový program hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa orientuje na podporu:

  • voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
  • výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave
  • sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež

Najbližší termín uzávierky žiadostí je 30. jún 2019.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Bratislava.sk