Uzávierka: 31. január 2018
Maximálna výška grantu: nie je špecifikovaná

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy je zameraný na voľnočasové aktivity detí a mládeže, športové aktivity a sociálne aktivity pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Témy prioritne podporených aktivít pre rok 2018 sú:

  • “Poznaj a chráň svoje mesto”
  • “Deti a mládež v pohybe”

V rámci špecifikovaných tém podporí program voľnočasové aktivity detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít, výkonnostný šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže a sociálne aktivity prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež.

Najbližší termín uzávierky žiadostí je 31. január 2018, všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Bratislava.sk