Uzávierka: 18. marec 2019
Maximálna výška grantu: 6 000 eur

“Hodina deťom, je celoročnou verejnou zbierkou, ktorá funguje ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska.”

Ako už býva dobrým zvykom, Nadácia pre deti Slovenska podporí aj v jubilejnom 20. ročníku grantového programu “Hodina deťom” jedinečné a užitočné projekty zahŕňajúce pravidelnú, systematickú, celoročnú prácu s deťmi a mladými ľuďmi vo všetkých regiónoch našej krajiny.

Ciele programu sú:

  • rozvíjať osobnosť každého dieťaťa a vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti
  • dosiahnuť, aby všetky deti boli prijaté a rešpektované so svojimi špecifickými potrebami
  • rozvíjať zručnosť detí kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby a rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity
  • podporovať poskytovanie okamžitej pomoci deťom v krízových situáciách,

Na podávanie projektov slúži registračný formulárdeadline pre ich prihlasovanie je 18. marec 2019.

Všetky potrebné informácie nájdeš v odkaze alebo TU.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska