Uzávierka: 15. marec 2018
Maximálna výška grantu: 6 000 eur

“Hodina deťom, je celoročnou verejnou zbierkou, ktorá funguje ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska.”

Ako už býva dobrým zvykom, Nadácia pre deti Slovenska podporí aj v 19. ročníku svojho grantového programu jedinečné a užitočné projekty zahŕňajúce pravidelnú, systematickú, celoročnú prácu s deťmi a mladými ľuďmi vo všetkých regiónoch našej krajiny.

Podporené budú projekty v oblastiach:

  • Dieťa a jeho radosti
  • Dieťa a jeho starosti
  • Dieťa a jeho škola
  • Dieťa a jeho komunita

Na podávanie projektov slúži registračný formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 15. marec 2018.

Všetky potrebné informácie nájdeš v odkaze a TU.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska