Uzávierka: 15. marec 2019
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Nadačný fond JCI pri Nadácii Pontis po prvý raz prerozdelí finančné príspevky mimovládnym neziskovým organizáciám venujúcim sa práci s deťmi a mládežou so zdravotným či sociálnym znevýhodnením.

Program sa zameria na systémovú podporu – budovanie know-how organizácie vďaka tréningom, školeniam, koordináciou dobrovoľníkov a asistentov a na vzdelávacie voľnočasové a mimoškolské aktivity, podporujúce aktívne trávenie voľného času a sociálne začlenenie.

Projekty by mali spĺňať nasledovné kritériá:

  • trvalá udržateľnosť projektu
  • kvalita a zrozumiteľnosť projektu
  • podpora začlenenia detí a mladých ľudí cez vzdelávanie
  • efektívne naplánovaný rozpočet

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 15. marec 2019.

Podrobnejšie informácie o programe nájdete v odkaze.

Zdroj: Nadácia Pontis