Uzávierka: 31. október 2019
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

“Sme pripravení spojiť sa s tými, čo majú otvorené oči pre pomoc slabším, ako aj pre záchranu prírody okolo nás, ktorej stav je kľúčom k našej spoločnej budúcnosti.

Nadácia VÚB otvára piaty ročník svojho obľúbeného grantového programu “Komunitné granty” s podtitulom „120 000 eur pre komunity, ktoré chcú pomáhať“ v rámci ktorého podporí projekty komunít, ktoré najlepšie preukážu svoje nadšenie pre pomoc druhým ako aj zodpovednosť za ochranu životného prostredia a prírodného dedičstva.

Program sa zameria na projekty v oblasti:

  • komunitno – filantropickej
  • komunitnej pomoci životnému prostrediu

Činorodé skupiny susedov, občianske združenia, školy či obce použijú na prihlasovanie svojich projektov nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 31. október 2019.

Podrobnejšie informácie o grantovom programe sú TU.

Zdroj: Nadácia VUB