Uzávierka: 30. september 2017
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

“Dobré vzťahy, príjemní ľudia, upravené prostredie, atmosféra pohody, zábava, ale aj bezpečnosť určujú, či sa cítime dobre tam, kde žijeme”. 

Pod týmto mottom otvára Nadácia VÚB grantový program “Komunitné granty” s podnázvom – “80 000 eur pre komunity, kde to žije”.

Program je určený pre mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy), komunitné centrá a samosprávy.

Ciele programu:

  • riešenie problému, ktorý sa priamo týka ľudí
  • objavenie nových zaujímavých a hodnotných projektov, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu
  • vytvorenie verejnoprospešného projektu, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite
  • vytvorenie komunity a prospešných projektov so start-upovou zanietenosťou a podnikateľským myslením

Na podávanie žiadostí slúži elektronický formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 30. september 2017. Podrobnosti o programe sú v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Nadácia VÚB