Uzávierka: 31. júl 2019
Maximálna výška grantu: 700 eur

Prostredníctvom svojho grantového programu prispieva Komunitná nadácia Zdravé mesto k budovaniu silných a zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie vo svojom okolí, podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica  a Zvolen.

Preto podporí projekty v nasledovných oblastiach:

  • zdravie a zdravý životný štýl
  • zlepšovanie verejného prostredia
  • mimoškolské vzdelávacie a voľnočasové aktivity
  • budovanie medziľudských a susedských vzťahov, aktívne občianstvo
  • kultúra

Deadline pre prihlasovanie projektov je 31. júl 2019.

Všetky potrebné informácie o programe sú TU.

Zdroj: Komunitná nadácia Zdravé mesto