Uzávierka: 15. jún 2020
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

“Bratislava musí ako zodpovedné mesto vo zvýšenej miere pomáhať komunitám.”

Nadácia mesta Bratislavy otvára grantový program “KOMUNITY”, ktorého zámerom je vytváranie žitých, sociálne napĺňaných verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti, podpora občianskej angažovanosti, motivácia občianskych iniciatív a aktívnej účasti ľudí na spravovaní komunity.

Cieľom programu je:

  • umožniť realizáciu komunitných aktivít vo verejnom priestore, podporovať a motivovať komunitné a susedské iniciatívy, občiansku angažovanosť a aktívnu účasti ľudí na spravovaní komunity
  • fyzická regenerácia a revitalizácia verejných priestranstiev na komunitné účely
  • udržateľnosť komunitných priestorov

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 15. jún 2020.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU.

Zdroj: Nadácia mesta Bratislavy