Uzávierka: 15. jún 2018
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Grantový program “Kvalita vzdelávania” patrí v Nadácii Tatra banky k najstarším existuje už od roku 2006. V roku 2018 sa program rozširuje aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií.

Ambíciou grantového programu stále ostáva priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Projekty musia spĺňať nasledovné kritériá:

  • inovatívnosť
  • medzinárodná spolupráca
  • prepojenie na prax
  • udržateľnosť zmien

Projekty je potrebné zaregistrovať najneskôr do 15. júna 2018, na ich prihlasovanie slúži online formulár.

Všetky potrebné informácie o programe si môžeš pozrieť v odkaze alebo TU.

Zdroj: Nadácia Tatra banky