Uzávierka: 24. máj 2019
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Grantový program “Kvalita vzdelávania” patrí v Nadácii Tatra banky k najstarším, existuje už od roku 2006. V roku 2018 sa program rozšíril aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií.

Ambíciou grantového programu stále ostáva priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Projekty musia spĺňať nasledovné kritériá:

  • inovatívnosť
  • medzinárodná spolupráca
  • prepojenie na prax
  • udržateľnosť zmien.

Projekty je potrebné zaregistrovať najneskôr do 24. mája 2019, na ich prihlasovanie slúži online formulár.

Všetky potrebné informácie o programe si môžeš pozrieť v odkaze alebo TU.

Zdroj: Nadácia Tatra banky