Uzávierka: 20. október 2017
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Ambíciou grantového programu “Kvalita vzdelávania” je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách nielen moderným štandardom vzdelávania svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ale aj reálnym potrebám praxe.

Má prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Hlavným kritériom predkladaných projektov by mala byť inovatívnosť, k ďalším patrí:

  • medzinárodná spolupráca
  • prepojenie na prax
  • udržateľnosť zmien

Projekty je nutné predložiť prostredníctvom registračného formuláru, deadline pre ich prihlasovanie je 20. október 2017.

Všetky potrebné informácie o programe si prečítaj tu a tu.

Zdroj: Nadácia Tatra banky