Uzávierka: 1. marec 2017
Maximálna výška grantu: 6 000 eur

Medzinárodný vyšehradský fond sa prostredníctvom grantového programu Malé granty orientuje na projekty, ktorých cieľom je podporiť kultúrnu, vedeckú a výskumnú spoluprácu, výmenné pobyty mladých ľudí a ich vzdelávanie, cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch.

V centre pozornosti sú projekty, ktoré významným spôsobom prispejú k regionálnej spolupráci, rozvoju inovatívnosti a udržateľnosti v nasledovných oblastiach:

  • kultúra a spoločná identita
  • vzdelávanie
  • životné prostredie
  • demokratické hodnoty a médiá
  • verejný poriadok a inštitucionálne partnerstvá
  • vedecká výmena a výskumná spolupráca
  • regionálny rozvoj, podnikanie a cestovný ruch
  • sociálny rozvoj

Projekty je potrebné prihlásiť prostredníctvom online formuláru, najneskôr do 1. marca 2017. Všetky potrebné informácie v angličtine sú v odkaze.

Zdroj: Medzinárodný vyšehradský fond