Uzávierka: 30. apríl 2020
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyhlásilo Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí, ktorého ambíciou je podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí, ktoré sú organizované spravidla na území hlavného mesta SR Bratislavy na celonárodnej, resp. medzinárodnej úrovni.

Ciele programu:

  • podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí
  • rozvoj rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu
  • popularizácia športu prostredníctvom zapojenia obyvateľov
  • rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov v oblasti práce s mládežou
  • rozvoj organizácie súťaží v rôznych záujmových oblastiach

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár , deadline pre ich registráciu je 30. apríl 2020.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš v odkaze, alebo TU.

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava