Uzávierka: 2. máj 2018
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Jednou z priorít Nadácie EPH je aj ochrana a zachovávanie životného prostredia.

Cieľom grantového programu “Na_prirodno_2018” je podpora projektov inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany a zachovávania prírodných pamiatok.

Program sa zameria na:
  • tvorbu a obnovu turistických chodníkov
  • ochranu a revitalizáciu významných prírodných úkazov, lokalít, zaujímavostí, vodných tokov
  • tvorbu ekokoridorov
  • na podporu ďalších aktivít venujúcich sa ochrane prírody a environmentalistike, spolu so vzdelávaním v tejto oblasti

Program je určený pre mimovládne organizácie, samosprávy miest a obcí, školy a školské zariadenia a komunitné centrá, ktoré použijú na registráciu svojich projektov nasledovný formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 2. máj 2018.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU.

Zdroj: Nadácia EPH