Uzávierka: 12. december 2019
Maximálna výška grantu: 2 500 eur

Nadácia Poštovej Banky spustila štvrté kolo svojho grantového programu “Nápad pre 3 generácie”.

V jeho rámci podporí deti, mladých a aktívnych ľudí a seniorov. Podmienkou udelenia grantu je, aby mali projekty zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať minimálne 2 generácie a budú originálne a trvalo udržateľné.

Program uprednostní projekty:

  • sociálnej starostlivosti
  • podpory vzdelávania
  • aktívneho využitia voľného času
  • obnovy/ úpravy verejných priestranstiev
  • podpory umenia a tradičnej kultúry
  • projekty zamerané na podporu komunitného života

Na prihlasovanie projektov slúži formulár, deadline pre ich registráciu je 12. december 2019.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia Poštovej banky