Uzávierka: 31. máj 2018
Maximálna výška grantu: 2 300 eur

“Slovensko je síce malá krajina, ale z prírodného hľadiska veľmi rôznorodá a bohatá na prírodné zaujímavosti.”

Nový grantový program “Náučné chodníky”pod patronátom Nadácie Volkswagen Slovakia sa sústredí na aktivity s tematikou životného prostredia, konkrétne na obnovu alebo výrobu náučných chodníkov v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí.

Ciele programu:

  • začlenenie náučných chodníkov do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy a školy z regiónu
  • rozšírenie vedomosti detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom regióne
  • zvýšenie eko-povedomia

Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch, použijú na registráciu svojich projektov nasledovný formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 31. máj 2018.

Podrobnosti o programe sú TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia