Uzávierka: 12. apríl 2017
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje piaty ročník grantového programu Obce bližšie k vám.  Program je už tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest. V tomto roku pribudla novinka a bol obohatený aj o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych knižníc.

Podporené budú oblasti:

  • obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok
  • ochrana prírodného prostredia obce/mesta a okolia
  • podpora vzdelávania prostredníctvom miestnych knižníc

Grantový program je určený pre samosprávy ako sú obce a mestá resp. mestské časti, miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá, ktorých zriaďovateľom je obec alebo mesto.

Projekty je potrebné prihlásiť prostredníctvom elektronickej podateľne najneskôr do 12. apríla 2017.

Podrobnejšie informácie o programe sú v odkaze.

Zdroj: Nadácia Slovenskej sporiteľne