Šancu získať 500 eur na svoj projekt majú teraz školy zapojené do programu Zelená škola. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a IKEA v rámci grantového programu „Pomáhame vyrásť“ podporia 15 školských projektov v celkovej výške 7 500 eur.

 Cieľom je podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia s priamym vplyvom na ochranu zelene a lesov. Malo by ísť o najúčinnejšie a finančne dostupné riešenia, ktoré budú slúžiť aj ako demonštračné a motivačné príklady pre ostatné školy, obce, či jednotlivcov. Škála projektových nápadov môže byť široká, vždy by však mala zahŕňať praktickú činnosť žiakov/študentov v škole, jej areáli alebo blízkom okolí, prípadne aj v prospech komunity, kde žijú.

Výzva je určená všetkým materským, základným a stredným školám, zapojeným do programu Zelená škola, ktorý CEEV Živica koordinuje. Ten je najväčším environmentálnym vzdelávacím programom na svete. Jeho účastníci, študenti i pedagógovia, každoročne realizujú konkrétne kroky vedúce k zníženiu ekologickej stopy školy.

Grantový program „Pomáhame vyrásť“ sa realizuje vďaka spolupráci Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a spoločnosti IKEA Bratislava, ktorá je v šk. roku 2011/12 generálnym partnerom programu Zelená škola.

Uzávierka prijímania žiadostí je 18. novembra 2011. O podpore konkrétnych projektov rozhodnú zákazníci spoločnosti IKEA Bratislava hlasovaním, ktoré prebehne začiatkom roka 2012. Viac informácií nájdete na www.zelenaskola.sk.