Uzávierka: 25. máj 2020
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Nadácia Tatra banky podporí prostredníctvom grantového programu “Pre inštitúcie” inštitúcie, ktoré sa venujú vysokoškolskému vzdelávaniu.

Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Preto podporí aktivity:

  • na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách
  • na skvalitnenie výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania
  • na pomoc pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vzdelávací proces stal prístupnejším a aktuálnejším
  • tých, ktorí sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 25. máj 2020.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU.

Zdroj: Nadácia Tatra banky