Uzávierka: 14. apríl 2020
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Nadácia Tatra banky podporí prostredníctvom grantového programu “Pre vysokoškolákov” vynikajúcich slovenských študentov, aby rozšírili a obohatili svoje štúdium doplnkovým vzdelávacím, vedeckým alebo praktickým podujatím v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Program je určený pre študentov 2. – 3. ročníka denného štúdia slovenských vysokých škôl vo veku do 30 rokov.

Na prihlasovanie sa záujemcov sa slúži nasledovný formulár , deadline pre ich registráciu je 14. apríl 2020.

Všetky potrebné informácie o programe sú TU.

Zdroj: Nadácia Tatra Banky