Uzávierka: 24. február 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Zamestnanci jednej z našich najväčších automobiliek, ktorí sa angažujú na nejakom projekte, majú novú myšlienku alebo sa chcú zasadiť za vzdelávací projekt, ktorý je z ich pohľadu veľmi dôležitý sa môžu aj v tomto roku uchádzať o príspevok z grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia.

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, školy, predškolské zariadenia a verejnoprospešné organizácie.

Cieľom programu je:

  • podporiť verejnoprospešné vzdelávacie projekty zamestnancov
  • podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
  • podporiť verejnoprospešnú, dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov

Prioritne budú v roku 2017 podporené projekty ako je vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, pohybovej a dopravnej výchovy a vzdelávanie pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Podrobnosti o programe sú v odkaze.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia