Uzávierka: 27. apríl 2020
Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Nadácia SPP podporí prostredníctvom svojho grantového programu Regióny verejnoprospešné projekty s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách. V centre záujmu tak opäť budú iniciatívy, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Podporené budú projekty v nasledovných oblastiach:

  • rozvoj, podpora a zveľadenia miest, obcí a regiónu
  • zachovanie kultúrneho dedičstva
  • ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 27. apríl 2020.

Všetko potrebné o programe nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia SPP