Uzávierka: 21. jún 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Grantový program Rozprúdime regióny je určený na podporu kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí, prinášajúcich spestrenie a zábavu do našich miest a obcí.

V rámci programu budú podporené projekty, ktoré:

  • sú verejnoprospešné a prínosné pre širokú verejnosť
  • zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu
  • sú prínosné najmä pre miestnu komunitu
  • podnietia aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity

Obce a mestá. mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby, školy a školské zariadenia majú na prihlasovanie projektov k dispozícii online formulár. Deadline je  21. jún 2017.

Všetky potrebné informácie nájdeš v odkaze.

Zdroj: Nadácia ZSE