Uzávierka: 13. jún 2019
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Nadácia ZSE spustila v poradí 4. ročník svojho grantového programu “Rozprúdime regióny 2019″, v rámci ktorého podporí projekty, ktorých ambíciou je zviditeľňovať a podporovať kultúrny, športový a komunitný život v obciach na celom západnom Slovensku.

Podporené budú projekty:

  • verejnoprospešné aktivity a podujatia určené pre širokú verejnosť
  • zaujímavým spôsobom prispievajúce k zviditeľneniu konkrétneho regiónu
  • prínosné najmä pre miestnu komunitu, prispievajúc k rozvoju komunitného života
  • motivujúce k aktívnej spolupráci samosprávy, organizácií a miestnej komunity

Obce a mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby, školy a školské zariadenia môžu prihlasovať svoje projekty najneskôr do 13. júna 2019 prostredníctvom nasledovného registračného formuláru.

Podrobnejšie informácie nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia ZSE