Uzávierka: 3. júl 2018
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Nadácia ZSE spustila v poradí 3. ročník svojho grantového programu “Rozprúdime regióny”, v rámci ktorého podporí projekty, ktorých ambíciou je zviditeľňovať a podporovať kultúrny, športový a komunitný život v obciach na celom západnom Slovensku.

Podporené budú projekty:

  • verejnoprospešného charakteru s prínosom pre širokú verejnosť
  • prispievajúce k zviditeľneniu konkrétneho regiónu
  • motivujúce k aktívnej spolupráci samosprávy, organizácií a miestnej komunity
  • a iné

Obce a mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby, školy a školské zariadenia môžu prihlasovať svoje projekty najneskôr do 3. júla 2018 prostredníctvom nasledovného registračného formuláru.

Podrobnejšie informácie nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia ZSE