Uzávierka: 14.07.2016
Maximálna výška grantu: 1000 eur

Nadácia ZSE vyhlasuje prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu. Cieľom je podporiť lokálne podujatia, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu a spoja generácie.

V programe budú podporené nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce do našich obcí spestrenie a zábavu.

Hľadajú sa  projekty a iniciatívy vychádzajúce z miestnych špecifík , ktoré rozšíria ponuku voľnočasových aktivít a podujatí v obciach, spoja miestnu komunitu a prispejú k rozprúdeniu miestneho života ako sú napríklad:

  • regionálne slávnosti
  • tradičné jarmoky

Projekt je nutné prihlásiť prostredníctvom online formuláru najneskôr do 14. júla 2016.

Podrobné info o podmienkach grantovej výzvy čítaj tu.