Uzávierka: 31. júl 2017
Maximálna výška grantu: 6 000 eur

Grantový program Rozvíjať technik(o)u je určený na podporu zaujímavých, inovatívnych projektov ambicióznych a motivovaných pedagógov a študentov na  slovenských univerzitách technického zamerania.

Ciele programu:

  • podpora iniciatívy pedagógov k spolupráci so študentmi
  • spolupráca na inovatívnych projektoch technického zamerania
  • podpora aktívneho prístupu samotných pedagógov
  • podpora praktického vzdelávania a rozširovania vedomostnej základne
  • rozvoj technického vzdelávania nad rámec vyučovacích plánov

Katedry a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním môžu prihlasovať svoje projekty najneskôr do 31. júla 2017, na prihlasovanie slúži online formulár.

Všetky ostatné podrobnosti o programe sú tu.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia