Uzávierka: 31. júl 2018
Maximálna výška grantu: 25 000 eur

Grantový program “Rozvíjať technik(o)u” je určený na podporu zaujímavých, inovatívnych projektov ambicióznych a motivovaných pedagógov a študentov na  slovenských univerzitách technického zamerania.

Ciele programu:

  • podporiť  iniciatívu pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania
  • spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť
  • podporiť aktívny prístup samotných pedagógov a praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základne s dôrazom na prepojenie s praxou
  • rozvíjať  technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácii vlastných projektov s pridanou hodnotou
  • a iné

Katedry a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním môžu prihlasovať svoje projekty najneskôr do 31. júla 2018, na ich registráciu slúži online formulár.

Všetky ostatné podrobnosti o programe sú TU.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia