Uzávierka: 23. máj 2018
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

“Máš záujem zlepšiť miesto, v ktorom žiješ? Vnímaš problémy vo svojom okolí a máš nápad, ako ich vyriešiť? Máš predstavu, ako do diania v komunite zapojíš mladých ľudí, staršiu generáciu, aj sociálne či zdravotne znevýhodnených obyvateľov? Veríš, že Tvoj projekt pomôže skrášliť prostredie, utužiť vzťahy v komunite a prispeje k pozitívnej zmene?”

14. ročník grantového programu Nadácie Orange “Spojme sa pre dobrú vec” je určený všetkým, ktorí sa snažia niečo zmeniť a skvalitniť život na Slovensku nielen sebe, ale aj svojmu okoliu.

Sústredí sa na:

  • podporu angažovanosti ľudí a zvyšovanie záujmu o ich okolie
  • podporu komunitných aktivít s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti
  • revitalizáciu, sprístupňovanie a oživovanie verejných priestranstiev
  • iné zmysluplné aktivity podporujúce komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo a aktívne zapojenie znevýhodnených skupín do komunitného života

Neformálne skupiny aktívnych občanov a mimovládne organizácie použijú na prihlasovanie svojich projektov registračný formulár, deadline je 23. máj 2018.

Všetky potrebné informácie nájdeš v odkaze, alebo TU.

Zdroj: Nadácia Orange