Uzávierka: 22. máj 2019
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

V Nadácii Orange veria, že Slovensko môže byť lepším miestom pre život a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú. Radi podporia nápady aktívnych ľudí, ktoré vedú k utuženiu vzťahov v komunite, k rozvoju komunít, dobrovoľníctva a k nachádzaniu riešení na miestne či celospoločenské problémy.”

15. ročník Grantového programu “Spojme sa pre dobrú vec 2019” je určený všetkým, ktorí majú predstavu, ako prispieť k pozitívnemu dianiu vo svojom okolí, vdýchnuť život nevyužívaným či zanedbaným priestorom, prepojiť rôzne skupiny obyvateľov a podporiť rôznorodosť aktivít a zážitkov utužujúcich vzťahy v komunite.

Program sa sústredí na:

  • podporu angažovanosti ľudí a zvyšovanie záujmu o ich okolie
  • podporu komunitných aktivít s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti
  • revitalizáciu, sprístupňovanie a oživovanie verejných priestranstiev so zapojením komunity a slúžiacim širokej verejnosti
  • iné zmysluplné aktivity podporujúce komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo a aktívne zapojenie znevýhodnených skupín do komunitného života

Neformálne skupiny aktívnych občanov a mimovládne organizácie použijú na prihlasovanie svojich projektov registračný formulárdeadline pre ich registráciu je 22. máj 2019.

Všetky potrebné informácie nájdeš v odkaze, alebo TU.

Zdroj: Nadácia Orange