Uzávierka: 22. máj 2017
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Nadácia Orange podporí v 13. ročníku grantového programu “Spojme sa pre dobrú vec” realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života.

Hlavným cieľom programu je podnietiť v ľuďoch záujem o veci verejné, tak aby cítili spoluzodpovednosť za stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú.

Aktívni ľudia, fungujúce neformálne skupiny, kultúrne inštitúcie a mimovládne organizácie sa môžu v rámci programu uchádzať o príspevok na:

  • podporu verejnoprospešných užitočných nápadov s dlhodobým dopadom
  • podporu dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu a prepájania komunít
  • riešenie skutočných potrieb komunity a prinášanie pozitívnych zmien v prostredí
  • podporu nápadov na riešenie celospoločenských problémov a priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie

Projekty je potrebné prihlasovať prostredníctvom elektronického formulárunajneskôr do 22. mája 2017.

Všetky potrebné informácie nájdeš v odkaze.

Zdroj: Nadácia Orange