Nadácia M-MARKET v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu sa rozhodla podporiť verejnoprospešné zbierky realizované v Banskobystrickom kraji.

Podporu môžu získať projekty, ktorých cieľom je príprava benefičnej akcie s cieľom získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky .

O podporu sa môžu uchádzať právnické osoby, mimovládne a štátne organizácie v rámci týchto benefičných oblastí:

  • kultúrne aktivity – koncerty, výstavy, aukcie, vianočné besiedky, vianočné trhy, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky,
  • športové aktivity  – rôzne športové zápasy, turnaje, exhibičné vystúpenia a iné aktivity, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky.

Uzávierka predkladania projektov je priebežne vždy do 12-teho dňa v mesiaci.

Žiadosti prostredníctvom formulára spolu s popisom projektu je potrebné poslať na thullnerova@changenet.sk.

Bližšie informácie o programe m-market.sk.