Uzávierka: 10. október 2017
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Nadácia pre deti Slovenska už po tretíkrát spojila sily s poisťovňou KOOPERATIVA, aby spoločne prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporili projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov.

Grantový program “Športujem rád a bezpečne 2017” je určený pre školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska. Hlavným cieľom programu je podpora vnútornej motivácie detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu.

Cieľovými skupinami sú deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii) a dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita).

Na podávanie žiadostí slúži elektronický formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 10. október 2017. Všetky potrebné informácie nájdeš tu.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska