Uzávierka: 7. október 2019
Maximálna výška grantu: 2 500 eur

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska už po piatykrát zrealizujú grantový program “Športujem rád a bezpečne”, ktorý podporuje projekty zamerané na prevenciu úrazov pri športe a motiváciu detí k pravidelnému pohybu.

Hlavným cieľom grantového programu je podpora vnútornej motivácie detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu.

Preto sa program sústredí na:

  • podporu prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí
  • rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu
  • osvetu a bezpečnosť pri športovaní a prevenciu vzniku úrazov
  • aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 7. október 2019.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska