Uzávierka: 30. september 2017
Maximálna výška grantu: nie je špecifikovaná

Cieľom grantového programu “Stredné školy a technika”, určeného výlučne pre stredné odborné školy je podporiť technické vzdelávanie, sprístupniť školám najmodernejšiu techniku a zároveň podporiť motivovaných žiakov a učiteľov.

Súčasťou podpory sú okrem finančných prostriedkov aj prednášky či školenia odborníkov z praxe a darovanie rôznych učebných pomôcok. Takisto aj možnosť prezentovať podporené a už zrealizované projekty pred komisiou odborníkov z praxe a zabojovať o zaujímavé ceny v súťaži.

Ciele programu:

  • podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách
  • interdisciplinárne zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym výsledkom
  • zlepšenie podmienok vzdelávania na Slovensku
  • podpora inovatívnych projektov zameraných na interaktívny spôsob výučby

Téma programu pre rok 2017 je “Autá na vodíkový pohon”. Deadline pre prihlasovanie projektov je 30. september 2017, podrobnejšie informácie o grantovom programe sú v odkaze.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia