Uzávierka: 23. marec 2020
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

V rámci grantového programu “Stredoškoláci do sveta” budú podporení študenti stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe, či podujatí.

Vybraní uchádzači dostanú možnosť získať príspevok na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi, atď.) alebo so štúdiom na škole.

Študenti 2. – 5. ročníka slovenských stredných škôl vo veku maximálne 26 rokov sa môžu zaregistrovať najneskôr do 23. marca 2020.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia Tatra banky