Uzávierka: 15. marec 2019
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

V rámci grantového programu “Stredoškoláci do sveta” budú podporení študenti stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe, či podujatí.

Vybraní uchádzači dostanú možnosť získať príspevok na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi, atď.) alebo so štúdiom na škole na polrok alebo celý školský rok.

Študenti druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo na strednej odbornej škole s maturitou, ktorí mali v predchádzajúcom ročníku štúdia študijný priemer maximálne 1,5 a sú vo veku maximálne 26 rokov predložia svoje žiadosti najneskôr do 15. marca 2019.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia Tatra banky