Uzávierka: 13. apríl 2018
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Nadácia Tatra banky otvorila svoj grantový program “Študenti do sveta”, ktorý je určený pre ambicióznych študentov vysokých škôl.

Cieľom programu je podporiť najlepších študentov nielen v tom, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aj v tom, aby potom našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zúžitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma.

Program má pomôcť študentom pokryť ich náklady spojené so zahraničnými študijnými pobytmi, s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

Na registráciu slúži online formulár, deadline pre prihlasovanie sa je 13. apríl 2018.

Všetky potrebné informácie si prečítaj TU alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia Tatra banky