Uzávierka: 23. október 2017
Maximálna výška grantu: nie je ohraničená

Cieľom grantového programu “Talenty Novej Európy” je pomôcť výnimočne nadaným deťom a mladým ľuďom vo veku 12 – 25 rokov rozvíjať svoj talent v umení, vede a športe.

Program je určený pre deti a mladých ľudí zo základných, stredných a tiež vysokých škôl, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní a vynikajúce výsledky na domácej či medzinárodnej scéne. Adresovaný je aj talentovaným deťom a mladým ľuďom, ktorí už získali podporu v minulých ročníkoch programu.

Školy, umelecké školy, športové kluby, centrá voľného času, rodičia talentovaného dieťaťa a v prípade dosiahnutia plnoletosti aj samotný nadaný mladý človek použijú na registráciu svojich žiadosti o finančný príspevok  online prihlášku, deadline pre ich prihlasovanie je 23. október 2017.

Všetky potrebné informácie o programe sú v odkaze.

Zdroj: Stredoeurópska nadácia