Uzávierka: 15. máj 2019
Maximálna výška grantu: 1 200 eur

Zámerom v poradí už 12. ročníku programu “Tu sa nám páči, tu chceme žiť 2019”, je podporovať organizácie, obce či aktívnych občanov, ktorí nechcú zostať nespokojný s prostredím, v ktorom žijú.

V rámci programu budú podporené projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Program uprednostní nasledovné aktivity:

  • úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku
  • vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička
  • iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov vo vašej komunite

Na registráciu projektov slúži nasledovný formulár,deadline pre ich prihlasovanie je 15. máj 2019.

Všetky potrebné informácie o programe sú TU.

Zdroj: Centrum pre filantropiu